Stengaardens omgivelser

Statsskoven

Mortenstrup og Stengaarden ligger klods op af Bistrup skovene der er den store statsejede del af det midtsjællandske skovkompleks. I middelalderen hørte skovene under Roskilde Bispen, heraf navnet. Efter reformationen blev kirkegodset konfiskeret af kongen og i 1661 skænkede Frederik den III skovene til Københavns borgere som tak for troskab og tapperhed under Københavns belejring i Svenskekrigene. Når du rider eller går tur i skoven kommer du forbi steder som Elverdamsdalen, Dårehulen, Smuldmosen, Valdemarsvejen og Mortenstrup Kilde der er en af de få bevarede helligkilder fra den katolske tid. Syge har besøgt kilden helt op til vor tid for at blive helbredt. Virkningerne var efter sigende størst Sankt Hans nat. Tæt ved var der en festplads, hvor man dansede og holdt kildemarked.


Skjoldenæsholm

Den anden af Stengaardens store naboer er Skjoldenæsholm, et af Danmarks ældste herresæder med arealer på mere end 4000 tdl. Skjoldenæsholm drives idag, udover skovbruget og landbruget, som Konferencecenter. Derudover råder man over en af de bedste golfbaner i Danmark. Banen holder international standard og er altid i bedste stand. Skovbruget er på 3175 tdl. I skoven ligger bl.a. Gyldenløveshøj der er Sjællands højeste punkt med 126 meter over havet, Kuskehuset der en lille hyggelige restaurant med god traditionel dansk mad samt sporvejsmuseet.


Egen skov

Stengaardens egen skov på ca 15 tdl grænser direkte op til statsskoven. Midt i skoven ligger Stengaardens sø på 3-4 tdl. Søen er dannet efter tørvegravning omkring de 2 store verdenskrige. Ved søen ligger den lille jagthytte der er et yndet pausested for rytterne.Terrænnet er særdeles kuperet og selve Stengaarden ligger på en bakketop i 90 meters højde med god udsigt over landskabet.